Forside
Om oss
Byggeledelse ADM
Byggforvaltning FDV
Referanser
Kontakt oss

 FORNYE - FORBEDRE - FOREBYGGE - EGENKONTROLL 

Prosjekt Forvaltning AS er et uavhengig og en selvstendig konsulent- og rådgivningsvirksomhet innen prosjektadministrasjon og byggforvaltning.
Vi har lang erfaring og kompetanse i prosjekt- og byggeledelse, byggteknikk og rådgivende virksomhet for private og offentlige oppdragsgivere.

Markedsområdene for virksomheten er rettet mot næringseiendommer, boligsameie og borettslag, private og offentlige byggherrer, eiendoms- og bygningsforvaltere, eiendomsmeglere, eiendomsutviklere og forretningsførere.

Våre tjenester på teknisk kompetanse for oppfølging og uavhengig kontroll av nybygg, rehabilitering og ombygging, teknisk byggforvaltning og vedlikeholdsplanlegging er:

 

Teknisk øknomisk rådgivning: Kostnadsestimater og budsjett i følge prosjektgjennomføringen av nybygg, rehabilitering og ombygging.

 

Teknisk beskrivelse og kravspesifikasjoner: Prosjektbeskrivelse og kravspesifikasjon for prosjektgjennomføringen av nybygg, rehabilitering og ombygging.

 

Prosjekt- og byggeledelse: Prosjektadministrasjon og ledelse for teknisk og økonomisk oppfølging i gjennomføring av nybygg, rehabilitering og ombygging.

 

Uavhengig kontroll og kvalitetssikring: Uavhengig kontroll på teknisk kompetanse for egenkontroll og kvalitetssikring i gjennomføring av nybygg, rehabilitering og ombygging

 

Tvistesaker: Bistå med teknisk faglig kompetanse i byggesaker med reklamasjoner.

 

Teknisk- og økonomisk tilstandsvurdering: Tilstandsregistrere status med tilstandsrapport, spesifisere tilstand, tiltak og kostnader ved eierskift og byggforvaltning av fast eiendom.

 

FDV - Forvaltning, drift og vedlikehold: Utarbeide planer for vedlikehold på kort og lang sikt. Evaluere forvaltning og drift av næringseiendommer og boliger.

 

As-built dokumentasjon: Utarbeide dkumentasjon på utført kravspesifikasjon i gjennomføing av et byggeprosjekt.

 

 

Drift- og vedlikeholdsplaner: Utarbeide instukser for drift- og vedlikeholdstiltak med intervaller og teknisk levetid for næringseiendommer og boliger.

   
Faglig utførende: Bygningsingeniør Jan Erik Thorsen er faglig ansvarlig i gjennomføring av oppdrag.
Vi stiller oss til disposisjon for ytterligere informasjon, ta gjerne kontakt på telefon 66 84 89 30 eller på
 mobil 913 71 769 eller E-post: je.thorsen@prosjektforvaltning.no
 

  

 
Webdesign